Aktuelt

Andel og Bolig Administration A/S

Tilbage i 2009 købte Boligadministratorerne Andel og Bolig Administration A/S.  Allerede i 2009 var det hensigten, at Andel og Bolig administration A/S skulle fusioneres med Boligadministratorerne A/S. Fusionen skulle ske i forbindelse med Andel og Bolig Administration A/S`s flytning til Boligadministratorernes lokaler.

Grundet travlhed og praktiske årsager blev fusionen dog aldrig endelig gennemført.

Da det giver en del praktiske og administrative problemer at foretage administration i 2 forskellige selskaber, har vi nu besluttet at lade fusionen gennemføre.

For foreningerne, der tidligere blev administreret af Andel og Bolig administration A/S, betyder fusionen alene, at der fremover er et andet logo på brevpapiret. Lisbeth Ketels vil stadig være foreningernes administrator, ligesom den øvrige backup vil være den samme.

Af Allan Rigelsø, 25.10.2011