Selvbetjening

Selvbetjening sker via menuen til venstre.

Log på din forenings ProBo

Hos Boligadministratorerne får hver forening stillet ProBo til rådighed inkl. mulighed for valgfri hjemmesider til evt. præsentation af foreningen på nettet. ProBo gavner ejendommenes bestyrelse og beboere. ProBo indeholder bl.a. et komplet elektronisk dokumentarkiv vedligeholdt af Boligadministratorerne, et modul for let godkendelse af bilag til betaling, et bestyrelsesforum med web-adgang til administrationen, til foreningens fakturaer, bogføring og økonomi, samt med mulighed for online anmeldelse af forsikringsskader og meget mere.

Klik her og find din forening.

Webadgang

Boligadministratorerne tilbyder tillige anden internetadgang til foreningens bogføring og beboerkartoteker, en funktion som primært benyttes af foreningernes revisorer, da bestyrelsesmedlemmer typisk anvender Proboløsningen. Via webadgangen kan revisorerne udtrække beboerlister, følge med i beboerrestancer samt foreningernes bogføring helt ned til enkeltposteringer og visning af bilag.

Dokumenter

Her findes diverse dokumenter relevante for den løbende administration.