Dokumenter

Udlægskasse

Rapport til brug for håndtering af udlægskasse hos bestyrelse, vicevært eller lignende.

Klik her for kort vejledning.

Bestyrelsesarbejdet

Ved klik ovenfor findes et notat, der overordnet beskriver bestyrelsesarbejdets indhold.

Hvidvask – blanket til bestyrelsesmedlemmer

Blanket til legitimering af bestyrelsesmedlemmer i henhold til lov om hvidvask.