Aktuelt

Forsikring af løsøre og tilbehør

De mange forsikringsskader, der var i 2011, har desværre vist, at enkelte ejendomme har været underforsikrede, når det drejer sig om skader på løsøre og ejendommens tilbehør, herunder tv-anlæg, vaskerier, driftsmateriale som f.eks. havetraktorer etc.

Ovennævnte viser sig typisk først, når det absolut værst tænkelige sker, men det er jo også netop de situationer man forsikrer sig imod, og lige præcis den slags skader, der skete en del af i 2011 ved bl.a. oversvømmelser, storm og lynnedslag.

De generelle ejendomsforsikringer dækker sædvanligvis ejendommens løsøre og tilbehør, men typisk kun til en vis grad. Har man enkeltstående løsøre og tilbehør til en værdi af over 200.000, som f.eks. anlæg til distribution af tv og eller internet, vaskeri, større legepladser m.v. kan det være nødvendigt at tegne en særskilt løsøreforsikring.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt jeres ejendomsforsikringer er tilstrækkelige, kan du rette henvendelse til jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne for en afdækning.