Aktuelt

Nyhedsbrev: Vinterberedskab

Det er snart vinter og vi forventer vel lidt kulde og sne, men alligevel har sneen det med at komme bag på os – det er derfor den tid på året, hvor vi kommer med vores sædvanlige påmindelse om, at også ejer- og andelsboligforeninger som grundejere har ansvaret for, at gangarealer på og omkring ejendommen er ryddet og gruset eller saltet.

Forsømmer foreningen dette ansvar, kan den dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på ejendommens grund, ligesom skraldemanden og postbudet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis fortove, trapper og plads omkring affaldsstativet og postkasser ikke er ryddet og gruset. Det er således en god idé så tidligt som muligt at sikre at man har et tilstrækkeligt vinterberedskab.

Det er ikke kun snerydning og saltning man skal være opmærksom på, når vinteren viser sig fra sin værste side, som tilfældet 2009-2010 og 2010-2011

Især sidste vinter oplevede vi en del skader efter istapper og vi indstiller derfor til, at der udvises opmærksomhed på problemet, hvis vinteren fryser til.

Ifølge den såkaldte ordensbekendtgørelse er det husejeren, der skal sørge for, at istapper eller sneskred fra taget ikke skader forbipasserende, enten ved at fjerne det fra taget/tagrenden eller ved at sørge for en passende afspærring.

is

Istapperne skal slås ned, hvis det er muligt, alternativt skal området nedenunder spærres af.  Lovbestemmelsen er hjemlet af § 13, stk. 2 i ordensbekendtgørelsen, der lyder som følger:

Er der fare for, at tagsten, sne, istapper eller lignende på et hus vil falde ned, skal ejeren straks advare forbipasserende ved at opsætte forsvarlige afspærringer og snarest muligt drage omsorg for, at der foretages den nødvendige reparation eller fjernelse af sneen eller istapperne mv.

Hvis uheldet er ude, og der sker skade på ting eller person, vil andelsboligforeningen kunne blive gjort ansvarlig.  Man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er dækning via ejendomsforsikringen.

Af Allan Rigelsø, 3.11.2011