Andelsboligforeninger

Administration af andelsboligforeninger

Hos Boligadministratorerne er vi specialiserede i at administrere andelsboligforeninger, og årelang erfaring har lært os, at behovene for administration oftest er forskellige.

Grundlæggende er vores primære opgave at bistå andelshaverne med den daglige drift. Den naturlige og umiddelbare samarbejdspartner er i første omgang bestyrelsen, som vi i videst muligt omfang skal aflaste for den daglige administration. Vi skal udgøre det administrative fundament og samtidig fungere som bestyrelsens juridiske rådgiver og problemløser.

Vi ønsker at tilbyde en adminstration uden økonomiske overraskelser. Vi tilstræber derfor at indgå administrationsaftaler, der dækker foreningens fulde sædvanlige behov i den løbende administration.

Andelsboligforeninger – opgaver
 • Opkrævning af boligafgift, samt andre ydelser.
 • Betalings-/likviditetsstyring.
 • Bogføring, driftsrapportering og årsregnskab.
 • Deltagelse ved ansættelse af ejendomsfunktionærer, udarbejdelse af lønregnskab, skattebetaling, indberetning m.v.
 • Drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.
 • Forbrugsregnskaber (vand, varme, antenne etc.).
 • Andelsoverdragelse.
 • Deltagelse i generalforsamlinger som dirigent og referent.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder efter behov.
 • Byggeadministration (ikke indeholdt i den almindelige administrationsaftale).
 • Indberetning til offentlige myndigheder.
 • Korrespondance med beboere om manglende overholdelse af vedtægter/husorden.
 • Håndtering af restlejere, lejeregulering, vedligeholdelsesregnskab m.m.