Ejerforeninger

Administration af ejerforeninger

Vi har hos Boligadministratorerne en solid erfaring med administration af ejerforeninger. Vi har fokus på ejerforeningens økonomi og klarhed i administrationen. Vi skaber et gennemsigtigt og gennemarbejdet administrativt grundlag, så den enkelte ejer kan tilegne sig det fulde overblik.

Vi sørger for, at bestyrelsen for ejerforeningen løbende informeres om ejerforeningens økonomiske forhold samt at der i øvrigt foretages en rettidig og kvalitativ administration. Vi vil som bestyrelsens medhjælp udføre den del af bestyrelsens arbejde, som vedrører den daglige drift af ejerforeningen. Typisk vil der være tale om en række periodisk tilbagevendende opgaver af administrativ og regnskabsmæssig karakter. Herudover vil vi fungere som bestyrelsens rådgiver.

Ejerforeninger – opgaver
 • Opkrævning og beregning af fællesudgifter. Rykkere ved restance.
 • Betalings-/likviditetsstyring.
 • Bogføring, driftsrapportering og årsregnskab.
 • Drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.
 • Deltagelse ved ansættelse af ejendomsfunktionærer, udarbejdelse af lønregnskab, skattebetaling, indberetning m.v.
 • Forsikringsadministration og overvågning.
 • Forbrugsregnskaber (vand, varme, antenne etc.).
 • Ejerskifte.
 • Deltagelse i generalforsamlinger som dirigent og referent.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder efter behov.
 • Byggeadministration.
 • Indberetning til offentlige myndigheder.
 • Besvarelse af henvendelser fra ejere, herunder håndtering af klager.