Byggesagsadministration

Byggesagsadministration 

For foreninger er større byggesager altid en udfordring, bl.a. fordi det er de færreste foreninger, der råder over de fornødne ressourcer i tid, erfaring og viden, som er påkrævet for at sikre et forsvarligt grundlag for gennemførelse af større byggesager. Med gennemførelse tænkes på hele processen lige fra beslutningsgrundlag til varsling, projektering, licitation, byggeteknisk tilsyn samt afslutning.

Hos Boligadministratorerne anbefaler vi, at der i forbindelse med større byggesager (traditionelt dem, der besluttes gennemført udenfor foreningens ordinære vedligeholdelsesbudget) indgås en aftale med en arkitekt eller en ingeniør som byggeteknisk rådgiver for så vidt angår den byggetekniske rådgivning, byggestyringen og tilsynet. Herudover anbefaler vi, at der indgås aftale med os vedrørende den administrative håndtering af byggesagen.

Byggeteknisk rådgivning

Som nævnt anbefaler Boligadministratorerne, at der indgås aftale med en teknisk rådgiver, som bør være enten en arkitekt eller ingeniør alt afhængig af det arbejde, der ønskes udført.

Boligadministratorerne tilbyder ikke byggeteknisk rådgivning, hvilket skyldes, at vi mener, at det kan være uforeneligt med administrators rolle, idet rollefordelingen kan medføre modstridende interesser. Hos Boligadministratorerne kan man altid være sikker på en 100 % uvildig rådgivning. Vi koncentrerer os om det vi er bedst til – nemlig at administrere.

Vi bistår dog naturligvis gerne foreningerne med at finde en byggeteknisk rådgiver, som vi har gode erfaringer med, såfremt dette ønskes.

Byggeadministrativ rådgivning og håndtering

Der er mange administrative forhold at holde styr på, i forbindelse med en byggesag. Byggesagsadministration kan være uhyre kompliceret og medføre store tab, såfremt den ikke håndteres korrekt. Byggesagsadministration erikke indeholdt i det almindelige administrationshonorar.

Vil tilbyder naturligvis at være bestyrelsens samarbejdspartner i forbindelse med byggesagens administrative forhold, lige fra idé til afslutning. Vores typiske honorar for byggesagsadministration eksklusiv moms andrager 1,75 – 5,00 % af de samlede byggesagsomkostninger (alt afhængig af byggeriets omfang og karakter).

Typiske opgaver:
Som byggeadministrativ samarbejdspartner lægger vi stor vægt på, at opfylde foreningens behov og give en kompetent rådgivning om byggesagens administrative forhold. Vores ydelser vil normalt omfatte blandt andet følgende:

 • Konsekvensberegninger for foreningens økonomi, og udarbejdelse af oplæg til brug for foreningens beslutning.
 • Varsling af krav om adgang, leje- og boligafgiftsregulering.
 • Deltagelse i møder, herunder generalforsamlinger, møder med byggeteknisk rådgiver og entreprenør, samt deltagelse i byggemøder efter behov.
 • Rådgivning om:
  • Finansiering.
  • Valg af byggeteknisk rådgiver.
  • Valg af entreprenører.
 • Gennemgang af aftaler og entreprisekontrakter.
 • Hjemhentelse af finansiering.
 • Tegning af de fornødne forsikringer på foreningens vegne.
 • Håndtering af forsikringsskader.
 • Betaling og bogføring af udgiftsbilag efter attestation af den byggetekniske rådgiver.
 • Opstilling af endeligt byggeregnskab, på baggrund af byggeregnskab udarbejdet af den byggetekniske rådgiver.
 • Indrapportering af byggeregnskab til kommunen for regulering af den offentlige ejendomsvurdering.
 • Frigivelse af garantier efter den tekniske rådgivers anvisninger.
 • Ad hoc rådgivning i øvrigt under hele byggesagen.